Regulamin

Ustalmy zasady

Rezerwacja sesji zdjęciowej oraz korzystanie z moich usług jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu. 

 1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z moim portfolio i akceptuje mój sposób kompozycji kadru, styl post-produkcji oraz ogólną estetykę wykonywanych prac. Klient oświadcza również, iż jest świadom tego, że efekt końcowy sesji zdjęciowej uzależniony jest od warunków zastanych, takich jak rodzaj i natężenie oświetlenia czy warunki pogodowe.
 2. Klient będzie miał prawo rozpowszechniać dzieło z wykorzystaniem Internetu (na przykład poprzez portale społecznościowe) wyłącznie z podpisem autora.
 3. Klient w żadnym wypadku nie będzie ingerował w obróbkę otrzymanych zdjęć.
 4. W przypadku deszczowej pogody lub choroby istnieje możliwość przełożenia terminu sesji na najbliższy dogodny dla obu stron termin.
 5. W przypadku wystąpienia u mnie nagłych zdarzeń losowych (nagła choroba, wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie), dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania usługi na inny, możliwie najszybszy termin. Klient oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych.
 6. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć. Nie udostępniam surowych plików RAW.
 7. W przeciągu 7 dni od wykonania sesji wysyłam Klientowi wirtualną galerię zdjęć. Klient sam wybiera najbardziej podobające mu się zdjęcia spośród wyselekcjonowanych przeze mnie ujęć. Po wstępnej obróbce w ciągu 14 dni od momentu udostępnienia galerii online, Klient dokonuje wyboru ujęć, w ilości zgodnej z wybranym pakietem. Pozostałe ujęcia można dokupić w cenie 20 euro za sztukę.
 8. Wybrane fotografie zostaną poddane autorskiej edycji graficznej oraz dostarczone w formie elektronicznej w terminie do 4 tygodni od dnia wyboru ujęć i opłacenia zamówienia. O odbiorze odbitek i albumów Klient zostanie poinformowany mailowo.
 9. Możliwa jest usługa EXPRESS, zdjęcia zostaną dostarczone w przeciągu 3 dni roboczych od daty wyboru ujęć, koszt usługi 100 euro.
 10. O wyborze konkretnego pakietu zdjęciowego należy poinformować fotografa najpóźniej w przeddzień sesji. Nie ma możliwości zmiany pakietu po sesji.
 11. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera wg cennika podanego na stronie. Opłata za całość pobierana jest z góry. Ważność vouchera to 6 miesięcy. Po tym terminie nie realizuję usługi i voucher przepada.
 12. Zgoda na publikację zdjęć jest dobrowolna i zawsze ustalana indywidualnie. To bardzo cenne dla mnie móc dzielić się z innymi efektami mojej pracy. Zgoda na publikacje dotyczy mojej strony internetowej www.joannaorlewicz.com oraz social media.